MU Huyền Thoại

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU - DINORANT

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).

- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".

- Nguyên liệu:

  • + 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) - tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Kỳ Lân

Quái Điểu


Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 9030] 09-05-2015
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 4618] 09-05-2015
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 21283] 09-05-2015
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 9860] 09-05-2015
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 4552] 09-05-2015
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 4090] 09-05-2015
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 5470] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 4587] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 4154] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 5926] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 8695] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 8115] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 10118] 09-05-2015
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 8255] 09-05-2015
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 9891] 09-05-2015
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 8276] 09-05-2015
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 12173] 09-05-2015
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 15233] 09-05-2015
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 18872] 09-05-2015
 
Top