MU Huyền Thoại

HƯỚNG DẪN ÉP CHIẾN MÃ - DARK HORSE

Tạo Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 9232] 09-05-2015
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 5908] 09-05-2015
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 30873] 09-05-2015
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 10200] 09-05-2015
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 4739] 09-05-2015
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 4233] 09-05-2015
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 5602] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 4040] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 4305] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 6139] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 8922] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 8281] 09-05-2015
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 10288] 09-05-2015
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 8504] 09-05-2015
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 10216] 09-05-2015
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 8641] 09-05-2015
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 12364] 09-05-2015
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 15472] 09-05-2015
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 19751] 09-05-2015
 
Top